شرکت طراحي مهندسي بهور با سرمايه اوليه ده ميليون ريال به نسبت 51% صندوق بازنشستگي کشوري و 49% بخش خصوصي در تاريخ 9 / 5 / 69 تشکيل و در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران تحت شماره79731 به ثبت رسيده است. در تاريخ 30 / 11 / 69 سرمايه شرکت به مبلغ 500 ميليون ريال افزايش يافت. در حال حاضر صندوق بازنشستگي کشوري مالک 96 / 99 درصد سهام شرکت مي باشد.
بر اساس ماده يک اساسنامه موضوع شرکت عبارتست از ساخت و توليد و مونتاژ انواع رايانه و خريد و فروش آن و لوازم مربوطه رايانه در داخل و خارج از کشور و صادرات و واردات رايانه و لوازم جانبي و اخذ نمايندگي خارجي و داخلي از شرکتها و اعطاي نمايندگي و ايجاد فروشگاه و تعميرگاه در داخل کشور و ارائه خدمات فني و سرويس و پشتيباني و تهيه و توزيع و فروش نرم افزارهاي توليدي و مشاوره, طراحي, ساخت, پياده سازي و خدمات نرم افزاري و طراحی و توليد و ارائه و پشتيبانی نرم افزارهای رايانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و فعاليت در زمينه سيستمهای ويژه رايانه ای نظير اتوماسيون صنعتی و کارتهای هوشمند و ارائه خدمات پشتيبانی تجهيزات سخت افزاری رايانه به استثنای هرگونه فعاليت در زمينه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه ای نشر ديجيتال حامل های ديجيتال از قبيل (سی دی، دی وی، بلوری و مانند آنها) و همچنين اماکن کسب خدمات تجهيزات ماشين آلات نرم افزارهای مخصوص فعاليت های یاد شده.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.