با توجه به گسترش دامنه فعاليتهای سازمان بازنشستگی کشوری, اهميت اجرا به موقع طرح اتوماسيون ومکانيزه کردن امور در راستای ارائه خدمات مطلوب و سريع به ارباب رجوع و دستگاههای اجرايی وهمچنين نياز به سازمان دهی مناسب و تدارک امکانات لازم جهت اجرا امور ذکر شده وجود داشته,از اين رو وظيفه اصلی شرکت طراحی مهندسی بهور مديريت واجرای اين طرحها می باشد که شامل ارائه خدمات زير به صندوق بازنشستگی کشوری است:
تعمير و نگهداری و پشتيبانی شبکه, سرورها و کليه سخت افزارهای مورد استفاده.
توليد, پشتيبانی و نگهداری نرم افزارهای مورد نياز سازمان و ارتقاء آنها.
ارائه خدمات دسترسی به اينترنت براي مديران و کارشناسان سازمان.
مشاوره به مديران سازمان در خصوص طرح های مکانيزه.
يکی از رويکردهای مهم صندوق بازنشستگی کشوری ايجاد سيستم های خودکفا بر اساس مطالعات علمی و تمهيد نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين با بهره گيری از روش های نوين طراحی و بهره برداری از سيستم ها و تجهيزات پيشرفته در جهت پرداخت و انجام تعهدات و تحقق درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری است.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.