نام  نماينده  تاريخ انتصاب  سمت
 شرکت سرمایه گذاری آتيه صبا
 آقای بهروز انتظاری
14 / 02 / 1394
 رئیس هيأت مديره
 شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی
 آقای عبدالصمد وزيری
03 / 12 / 1393
 نايب رئيس هيأت مديره
  صندوق بازنشستگي کشوری
 آقای اميرحسين تفنگسازی
25 / 11 / 1384
 عضو هيأت مديره و مدير عامل


آقای امير حسين تفنگ سازی از تاريخ 25 / 11 / 84 به عنوان عضو هيأت مديره و از تاريخ 17 / 9 / 94 تاکنون به عنوان مدير عامل انجام وظيفه می نمایند.
 نام  سمت
 آقای مهندس امير حسين تفنگ سازی
 معاون پشتيبانی سخت افزار
 آقای مهندس عبدالصمد وزيری
 معاون پشتيبانی نرم افزار
 آقای مهندس آرش صدر
 مدير شبکه
 آقای مهندس عليرضا کيايی
 مدير طراحی و پشتيبانی
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.