سيستم حسابداری
سيستم حسابداری سازمان در سالهای 1376 و 1377 در شرکت طراحی مهندسي بهور طراحی و پياده سازی و در اواسط سال 1377 در سازمان مورد بهره برداری قرار گرفت.
اين سيستم توانسته است به خوبی از عهده پردازش حجيم بالاي عمليات مالی سازمان برآيد و سالانه به طور متوسط 1،300،000 تراکنش مالی سازمان را ثبت و کنترل نموده و تمامي گزارشهای مورد نياز را ارائه دهد.
سازمان بازنشستگی توانست به کمک اين سيستم در سال 1377 برای اولين بار پس از 23 سال نخستين بيلان مالی خود را ارائه دهد. در اين سيستم قابليت تعريف حسابها به صورت ساختار درختی تا 6 سطع وجود دارد و هم اکنون بيش از 400،000 حساب ترکيبی در سيستم تعريف شده است.
 
امکانات سیستم:
  • سادگي و سهولت کار با سيستم و ورود اطلاعات و اسناد. تعريف ترازنامه و گزارش سود و زيان كه قادر به محاسبه و استخراج آنلاين از سرفصلهاي حسابداري ديگر کاربران و ساير امکانات سيستم.
  • امکانات دريافت اسناد از ساير سيستم ها به ويژه از سيستم احکام بازنشستگي.
  • امکان دريافت گزارشهاي بسيار متنوع و قابل تعريف توسط کاربران.
  • وجود صفحه گسترده با امکانات فرمول نويسي براي تعريف گزارشهاي تلفيقي از سالهاي مختلف و تعريف ترازنامه و گزارش سودوزيان كه قادر به محاسبه و استخراج آنلاين از سرفصلهاي حسابداري.
  • امکان تحليل حسابها در تمامي سطوح و عطف ارقام مشابه و تعيين آناليز مانده حساب.
  • امکان مديريت کاربران و تعريف مجوزهاي دسترسي به انواع اسناد، اسناد صادرشده توسط ديگر کاربران و ساير امکانات سيستم.امکان مديريت کاربران و تعريف مجوزهاي دسترسي به انواع اسناد، اسناد صادرشده توسط ديگر کاربران و ساير امکانات سيستم.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.