سامانه های تحت وب صندوق بازنشستگی کشوری
علاوه بر وب سايت صندوق بازنشستگی کشوری تعدادی سامانه تحت وب جهت سهولت کار بازنشستگان، موظفين و دستگاه های اجرايی صندوق بازنشستگی کشوری طراحی و ايجاد گرديده است.
ليست برخی از اين سامانه ها به شرح زير می باشد:
 • سامانه دريافت اطلاعات عائله مندی، اولاد و عيدی
 • سامانه درخواست مطالبات پاداش پايان خدمت قبل از سال 1379
 • سامانه جمع آوری اطلاعات برقراری حقوق بازنشستگان
 • سامانه جمع آوری اطلاعات کارت شناسايی بازنشستگان
 • بانک اطلاعات نخبگان کشوری
 • سامانه جمع آوری اطلاعات قانون مديريت خدمات کشوری
 • سامانه جمع آوری اطلاعات متقاضيان بازنشستگی پيش از موعد
 • سامانه بيمه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت
 • سامانه اطلاعاتی بيمه طلايی بستری درمان بازنشستگان
 • سامانه هزينه های بيمه تکميلی عصا، عينک و سمعک
 • سامانه اعلام شماره بازنشستگی برای بازنشستگان صندوق سابق معذوريت جهاد
 • سامانه ثبت نام وام ضروری بازنشستگان و موظفين صندوق بازنشستگی کشوری
 • سامانه ثبت نام حج بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری
 • دريافت حکم ترميم سال جاری
 • دريافت فيش و حکم حقوقی
 • سامانه تمدید اعتبار وکالتنامه جهت صدور معرفی نامه برای بازنشستگان خارج از کشور

مشاهده وب سايت صندوق بازنشستگی کشوری
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.