سيستم تغيير صندوق مستخدمين پيمانی
براساس ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ايران كه انتقال كسور بازنشستگي مستخدمين پيمانی را از صندوق تأمين اجتماعی به صندوق بازنشستگی و بالعکس مجاز می داند و بمنظور ثبت كليه فرآيندهاي تأييد ، محاسبه و انتقال کسور فوق ، سيستم تغيير صندوق کارکنان پيمانی طراحی و در سال 1384 به بهره برداری رسيد.
اين سيستم با هدف جمع آوری اطلاعات متقاضيان انتقال و انجام مکاتبات لازم فيمابين دستگاه ، مستخدم ، صندوق تأمين اجتماعی و سازمان بازنشستگی و همچنين نگهداری سابقه خدمت قابل انتقال و انجام محاسبه مبلغ مابه التفاوت و نحوه قسط بندی آن که بايد توسط ذينفع بصورت يکجا و يا قسطی واريز گردد طراحی شده است .
اين سيستم کليه گزارشات مورد نياز واحد درآمد و هزينه و امور مالی را براساس نام استان ، شهر ، دستگاه محل خدمت و مدرک تحصيلی آماده و ارائه می نمايد.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.