سیستم پرداخت سریع حقوق بازنشستگان
اين سيستم که در سال 85 به بهره برداری رسيده است با هدف يکپارچه سازی اطلاعات حقوقی سيستم احکام و پرداخت مستقيم حقوق بازنسشتگان که قبلاً توسط دستگاهها پرداخت می شد طراحي گرديد . اين سيستم قادر به دريافت اطلاعات ساير مزايا و کسور دستگاههای اجرايی از آنها بمنظور صدور فيش حقوقي يکنواخت مي باشد .
اطلاعات ورودي اين سيستم به روشهاي زير تغذيه مي گردد :
اطلاعات حقوق و حقوق معوقه بازنشستگان و موظفين پس از محاسبه حقوق در سيستم احکام از آن سيستم دريافت می شود.

اطلاعات ساير مزايا و کسور بازنشستگان و موظفين ( مانند عائله مندی و اولاد و ... ) كه از بودجه دستگاه و توسط آنها محاسبه مي گردد بصورت فلاپي و در قالب فرمت تعيين شده توسط سازمان بازنشستگی از دستگاه مربوطه اخذمی گردد.

اطلاعات اضافات و کسوراتي كه خارج از سيستم احكام و توسط امور مالی سازمان بازنشستگی به بازنشسته يا موظف قابل پرداخت يا كسر مي باشد بصورت دستي وارد سيستم مي گردد.
بعد از تجميع اطلاعات و محاسبه معوقه ها ي ماههای قبل حقوق نهايی محاسبه شده و در قالب فرمتی معين به بانک پرداخت کننده ارسال می گردد. لازم به ذکر است که سيستم با توجه به شرايطی که از سوی سازمان تعيين شده است حقوق افراد را پرداخت می کند و حقوق کسانی را که دارای آن شرايط نباشند، به صورت معوقه در ماههای بعد پرداخت خواهد کرد.
اين سيستم قادر به تهيه هرگونه گزارش مورد نياز کاربران و همچنين تهيه فرم 1/1 ، 2/1 و اسناد حسابداری مورد نياز امور مالی سازمان می باشد.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.