سیستم دریافت و پرداخت دستگاهای اجرایی
اين سيستم به منظور کنترل و ثبت عمليات درآمد و هزينه صندوق بازنشستگي کشوري درسال 1377 طراحي گرديده و شامل فرمهاي تعريف شده واحد درآمد و هزينه مي باشد.آخرين نسخه اين سيستم که با تلفيق آن با سيستم مالي و با هدف تهييه گزارشات متنوع مالي تكميل گرديده است در تمام نمايندگي ها و مديريت هاي سازمان در حال اجرا و استفاده مي باشد.

از آنجايي که صندوق بازنشستگي يک سازمان بيمه اي (داراي درآمد و هزينه) است اين سيستم نقش مهمي در عمليات سازمان داشته و تمامي اسناد ثبت شده در آن كه بيش از 60 درصد سندهاي مالي سازمان را شامل مي گردد با ايجاد فايل توسط اين سيستم به سيستم مالي انتقال داده مي شود.

اين سيستم شامل ثبت و کنترل پرداختهاي کسور بازنشستگان توسط دستگاه هاي ذيربط، درخواست استرداد و انتقال کسور بازنشستگان، درخواست کسور مازاد بر سي سال بازنشستگان و يا شاغلين، عمليات انتقال حق بيمه از ساير صندوقها که منجر به کنترل موجودي حساب 55555 سازمان بازنشستگي هم مي شود را به عهده دارد.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.