سیستم دبیرخانه
سيستم جامع دبيرخانه با هدف رسيدن به يک سيستم يکپارچه و Paperless براي صندوق بازنشستگي کشوري طراحي و اجراي آن از مرداد 83 در ساختمان مرکزي صندوق (استان تهران) آغازگرديد و تاکنون در 18 استان کشور نصب و در حال بهره برداري مي باشد.
در اين سيستم پس از ثبت اطلاعات نامه هاي وارده مي توان کنترل مراحل عمليات آنها را که شامل ارجاعات و عمليات انجام شده کارشناسان مي باشد کنترل و پيگيري نمود.
اين سيستم عمليات نامه هاي صادره از سازمان را نيز که شامل ثبت اطلاعات نامه هاي صادره و کنترل مراحل عمليات نامه هاي صادره که شامل تهيه جواب نامه وارده و ارسال آن توسط قسمت مراسلات است را شامل مي شود.
از مشخصات ديگر اين سيستم مي توان به تهيه تصوير نامه وارده و پيوست آن به اطلاعات نامه وارده، تهيه پيش نويس نامه و انجام مراحل تاييد و امضا تا صدور آن و پيوست آن به اطلاعات نامه صادره نام برد.
اين سيستم همه گونه گزارشات براساس گيرنده، فرستنده و موضوع را ارائه داده وامکان جستجوي کلمه اي نيز در شرح خلاصه نامه وجود دارد.
اين سيستم ضمن دسته بندي وضعيت پاسخگويي به نامه ها بر اساس ارجاعات ثبت شده درآن، وظيفه ارسال وضعيت نامه به تلفن گوياي صندوق بازنشستگی کشوری را نيز بعهده دارد.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.