يکی از رويکردهای مهم سازمان بازنشستگی کشوری ايجاد سيستم های خودکفا بر اساس مطالعات علمی و تمهيد نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين با بهره گيری از روش های نوين طراحی و بهره برداری از سيستم ها و تجهيزات پيشرفته در جهت پرداخت و انجام تعهدات و تحقق درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری است.

از اين رو خدمات ارائه شده به دو دسته تقسيم خواهد شد:
پروژه های نرم افزاری
پروژه های سخت افزاری
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.